F E R R O C O O P

Please Wait For Loading

KVALITET, PRECIZNOST, POUZDANOST

Zadovoljstvo kupaca

Filozofija da je kupac na prvom mestu je oduvek ključan deo poslovanja Ferroccopa. Kako bismo u potpunosti uslužili naše klijente, neprestano poboljšavamo kvalitet procesa koji zahvata sve delove i aktivnosti organizacije, sa posebnim akcentom na kupce. Prihvatili smo koncept da “dobitna” kombinacija leži u visokokvalitetnim proizvodima iza kojih stoji visokokvalitetna usluga. Optimizacijom naših proizvodnih operacija, našim kupcima možemo garantovati najbrži mogući rok isporuke. Možemo zadovoljiti široki spektar potreba naših partnera. Tvrdimo da je neophodna kontinuirana i osmišljena komunikacija i saradnja sa kupcem, koja će dobijati na intenzitetu i efikasnosti i koja će rezultirati produbljivanjem međusobnog poverenja. Cilj ove komunikacije je da se razmenjuju informacije sa kupcem, da se saznaju i otkriju njegove potrebe. Moderna proizvodna tehnologija sve više omogućava da se izvrši kastomizacija i krene u susret željama sve manjih i manjih grupa potrošača, a u nekim slučajevima  i do zadovoljenja jedinstvenih želja svakog pojedinog kupca. Pored toga, ovaj proces prilagođavanja se ne odnosi samo na fizičke karakteristike proizvoda, već i na različite usluge koje okružuju sam proizvod, kao što su pakovanje, isporuka, naplata, itd.

DOBRO DOŠLI U FERROCOOP!

FERROCOOP PROIZVODI